ROŽŇAVA A OKOLIE

V údolí rieky Slanej, medzi svahmi Slovenského rudohoria a planinami Slovenského krasu leží Rožňava – mesto slávnych tradícií baníctva, školstva a remesiel, biskupské sídlo, administratívne a kultúrne centrum horného Gemera. Od roku 1775 je Rožňava rímsko-katolíckym biskupským sídlom a po stáročia domovom slovensky, maďarsky a predtým aj nemecky hovoriaceho obyvateľstva.

Podľa povesti o vzniku mesta bola na mieste, kde dnes leží Rožňava len jedna veľká lúka, na ktorej pásol pastier kravy. Raz stratila jedna jeho jalovička svoj zvonček, a tak sa pastier rozhodol, že ho nájde. Hľadajúc, však našiel zlatú trojružu, ktorú mu z útrob zeme vyniesla jeho milá premenená na anjela.

Pastier si s nájdeným pokladom ľahol a zaspal. Snívalo sa mu, že k nemu prišla víla, položila si jeho hlavu do lona a zašepkala mu: "Budeš bohatý, ale šťastie budeš mať až na druhom svete!" Keď sa pastier prebudil a vrátil sa domov, porozprával svoj sen svojim blízkym a ukázal im zaujímavosť, ktorú našiel. Na mieste kde pastier trojružu našiel začali kopať a našli tam zlato, ktoré na toto miesto prilákalo veľa zlatokopov.

Prisťahovaní baníci si potom v týchto miestach založili novú osadu, ktorú nazvali Rosenau. V erbe mesta tak môžeme dodnes nájsť tri zlaté ruže (v skorších erboch to bola zlatá trojruža), ktoré dali Rožňave jej meno.

(zdroj:ticroznava.sk)

Mám záujem o ubytovanie